draagbareblusapparaten

Startbewijs.nl

  Draagbareblusapparaten
Woensdag, 26 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSAPPARAAT BORD


BLUSAPPARAAT BORD

PICTO BLUSAPPARAAT Brandblussers dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de brand blussers zich bevinden.

BLUSAPPARAAT ID PICTO


BLUSAPPARAAT ID PICTO

SCHUIMBLUSSER ID PICTO Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

LEVERANCIER BLUSAPPATEN


LEVERANCIER BLUSAPPATEN

CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 5 KG

KOOLZUURGAS BLUSSER Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.
 

DRAAGBARE BLUSAPPARATEN | SCHUIM - POEDER - CO2

Blusapparaten zijn draagbaar en vrijwel overal inzetbaar. Poeder blusapparaten zijn geschikt voor de brandklassen A, B en C. Schuim blusapparaten zijn gevuld met een premix van water en schuim vormend middel of een speciaal vorstbestendig schuim. Poeder blusapparaten hebben een zeer groot blusvermogen echter moeten niet, in verband de grote gevolgschade na het blussen, in de buurt van of op elektra gebruikt worden. Draagbare schuim blusapparaten hebben een uitstekende blussende werking op branden in brandklasse A en B. Door efficiŽnte schuimvorming wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur snel gedoofd door een tekort aan zuurstof in de brandhaard. Sproei schuim blusapparaten hebben in tegenstelling tot standaard schuim blusapparaten een speciale sproeinozzle aan het einde van de blusslang waardoor water en schuimmengsel wordt verneveld in zeer kleine micro druppels. Hierdoor is de straal niet elektrisch geleidend plus onderbroken. Sproeischuim blusapparaten zijn hierdoor geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000 volt. Alle schuim blusapparaten zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn sproeischuimblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blustijd uit een sproeischuim blusapparaat als gevolg. Door deze langere blustijd en de zeer geringe neven schade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis kantoor, magazijn, schuur, scholen, winkels, bedrijfspand, enz. Een nadeel van een water bevattende brandblusser is dat de inhoud van de (sproei) schuimblusser kan bevriezen. Hierom zijn er draagbare schuimblussers te koop welke een vorstbestendige vloeistof bevatten zodat de inhoud van deze schuimblussers tegen temperaturen onder nul kan zonder te bevriezen. Blusschuim bestaat dus voor een groot deel uit water echter speciale chemische stoffen zorgen ervoor dat bij het blussen met een AFFF schuimblusser er een afdekkende laag ontstaat. Deze laag blijft drijven op brandbare vloeistoffen waardoor blusschuim ook geschikt is voor het blussen van brandklasse B (vloeistoffen) branden. In draagbare schuimblussers worden synthetisch schuim en AFFF schuim toegepast. Synthetisch schuim vormt een dikke afdekkende laag over de brandhaard en AFFF schuim vormt een zeer dunne drijvende waterfilm welke de brandende vloeistof afdekt. De houdbaarheid van het blusschuim in alle draagbare schuimblussers is beperkt omdat in het water allerlei micro organismen voorkomen welke ervoor zorgen dat de actieve bestanddelen van het schuim langzaam afgebroken worden. Hierdoor vermindert de effectiviteit van het schuim. De schuim vulling van een schuimblusser dient hiertoe volgens NEN voorschrift iedere vijf jaar vervangen te worden. De vulling van poeder blusapparaten dient in het tiende jaar vervangen te worden. Schuimblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van vaste stof branden in huis, kantoor, magazijn, winkels, opslag, kinderdagverblijf, school, vereniging, praktijk, enz. Iedere onderneming en instelling dient vanuit overheidswege brandblussers voorhanden te hebben met een minimale inhoud van 6 liter schuim of 6 kilo poeder. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis waarop onder andere door de Brandweer wordt toegezien of deze blusapparaten eisen en richtlijnen worden nageleefd door eigenaren van gebouwen. Voor bedrijven en instellingen geldt volgens de wet dat Co2 blusapparaten en blusapparaten met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kilo poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Voor blusapparaten in kantoren of vergelijkbare situaties worden in het algemeen schuimblussers of sproeischuimblussers toegepast. Sproeischuimblussers hebben in de blusstof als toevoeging AFFF. AFFF staat voor Aqua Fluid Film Foam wat zorgt voor een nog betere afdekking van de brandhaard waardoor herontsteking door het verhinderen zuurstof toevoer tot de brandhaard, voorkomen wordt. AFFF sproeischuimblussers hebben dus een zeer goed afdekkend blusvermogen op vaste stoffen (klasse A) en zijn veilig te gebruiken bij het blussen op elektra tot 1000 Volt als computers, kopieermachines, faxen, meterkasten, servers, UPS, schakelkast, enz. Schuimblussers zijn standaard geschikt voor toepassing bij temperaturen van circa 0⁰ tot +60⁰ graden. Net als bij draagbare poederblussers wordt bij draagbare schuimblussers per type schuimblusser de blusstof op een bepaalde wijze uit de cilinder gedreven. De typen schuimblussers zijn: constante druk schuimblussers en drijfgaspatroon schuimblussers. De constante druk schuimblussers zijn te herkennen aan de manometer op het blusventiel. Constante druk schuimblussers zijn een stuk goedkoper dan schuimblussers met een drijfgaspatroon. Schuimblussers met een drijfgaspatroon zijn een stuk duurder om te kopen dan de constante druk schuimblussers en zijn ook duurder in het uitvoeren van onderhoud. Draagbare schuimblussers en poeder blusapparaten. meer weten over blusapparaten? Wij zijn u graag van dienst.

AFFF BLUSAPPARATEN


AFFF BLUSAPPARATEN

AFFF SCHUIMBLUSSERS Sproeischuim brandblussers zijn nog efficiŽnter dan standaard schuim brandblussers en hierdoor vrijwel overal inzetbaar. Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vaste stoffen van organische oorsprong (brandklasse A), elektrische apparatuur tot 1000V, echter ook voor vloeistofbranden (brandklasse B). Bij brandbare vloeistoffen als benzine, olie vetten of smeermiddelen is dit blusschuim zeer effectief doordat het schuim zich als een afdekkende laag (AFFF) over de brandhaard legt en zo de vlammen dooft. Door de afdekking van het oppervlak en door schuimvorming wordt herontbranding van dampen tegengegaan. Voor het in een gebouw projecteren van het minimaal aantal benodigde aantal brandblussers moet als eerste een pand in aparte zones worden verdeeld. Dit op basis van ruimtelijke aanwezige brandrisicoís, gebruiksfuncties (per ruimte) en oppervlakte.

HOEVEEL BLUSAPPARATEN


HOEVEEL BLUSAPPARATEN

HOEVEEL SCHUIMBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

KLEUR BLUSAPPARATEN


KLEUR BLUSAPPARATEN

KLEUR BRANDBLUSSERS EIS In de NEN-EN-3 +A1:2007 is vastgelegd dat de kleur van een brandblusser rood dient te zijn (dit is de kleur RAL 3000).

POEDER BLUSAPPARAAT ID


POEDER BLUSAPPARAAT ID

SCHUIMBLUSSERS 2 LITER


SCHUIMBLUSSERS 2 LITER

SCHUIMBLUSSER 2 LITER Inhoud twee liter geschikt voor brand bestrijding in de brandklassen A en B. Deze twee liter schuimblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. Sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd.
 

LOGBOEK BLUSAPPARATEN


LOGBOEK BLUSAPPARATEN

LOGBOEK BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

CE BLUSAPPARATEN


CE BLUSAPPARATEN

CE KEUR SCHUIMBLUSSERS De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

KEUR BLUSAPPARATEN


KEUR BLUSAPPARATEN

EIS - OVERHEID BLUSSERS Om in Nederland een blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van brandblussers. Een Rijkstypekeur nummer wordt voor 5 jaar afgegeven en dient daarna vernieuwd te worden. Verder is bepaald dat het Rijkstypekeur geldig blijft zolang de leverancier of producent originele onderdelen kan leveren. Brandblussers vallen onder de richtlijn druk apparatuur (97/23 EG van 29 mei 1997) De richtlijn geldt niet alleen in Nederland, maar in alle landen van de Europese markt. Om aan te tonen dat de brandblusser voldoet aan deze richtlijn is een goedkeuring verklaring van een Notified Body vereist. Als deze is afgegeven mag CE markering op de brandblusser worden aangebracht.

ONDERHOUD BLUSAPPARATEN


ONDERHOUD BLUSAPPARATEN

VERBANDKOFFER


VERBANDKOFFER

ORANJE KRUIS APPROVED

CO2 BLUSAPPARAAT ID


CO2 BLUSAPPARAAT ID

 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT BLUSAPPARATEN


CONTACT BLUSAPPARATEN

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER


SCHUIMBLUSSERS 6 LITER

SCHUIMBLUSSERS 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

POEDER BRANDBLUSSERS Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poederblusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kalium bicarbonaat, poeder van een D brandblusser bestaat uit natrium chloride. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poeder blusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriŽle stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen.

CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG


CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG

KOOLZUURGAS BLUSSER Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 įC) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 Cį) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

FIRE KNOCK OUT


FIRE KNOCK OUT

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS werken re-actief. Toepasbaar in woningen, kantoren, jachten caravans garages, schuren meterkasten en schepen. Ook geschikt voor stallen, opslag benzine branden en container branden. De Fire Knock Out automatische brandblussers zijn uitermate geschikt om branden in de beginfase te bestrijden.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 27
 Links 73
Door draagbareblusapparaten i.s.m startbewijs.nl